Енергия за бъдещето

Стани стипендиант на ЧЕЗ

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е една от най-ранните и успешни инициативи на ЧЕЗ за насърчаване на професионалното образование в България. Той стартира през 2012 г. и е част от графика на Министерството на образованието и науката за националните състезания по професии. Целта му е да намери, подкрепи и мотивира талантливите специалисти по електротехника.

В началото на конкурса се включиха пет пилотни гимназии. През годините той се разрасна и сега обхваща всички професионални гимназии с профил електроенергетика на територията на Западна България. ЧЕЗ разшири обхвата на конкурса, включвайки през 2018 г. в него и студенти от висши учебни заведения с електротехнически профил на територията на Западна България, а през 2019 г. беше дадена и първата социална стипендия в сътрудничество с фондация „Сирак“. До 2020 г. в състезанието са взели участие 900 ученици и студенти, а стипендия са получили 66 от тях.

От учебната 2019-2020 г. размерът на стипендията за ученици е увеличен на 600 лева. Освен нея, участниците в класираните на първите три места отбори получават и възможност да кандидатстват с оценката от конкурса в четири висши учебни заведения – Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“.

Повече информация може да се намери на уебсайта на конкурса: www.stipendiant.com.

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание