Енергия за бъдещето

Кръгла маса с учители и директори

Кръглата маса с учители и директори е сравнително нова инициатива на ЧЕЗ, която стартира през 2017 година. Целта е всяка учебна година да бъдат обсъждани основните теми на сътрудничество, учебните програми, както и да се обмени опит с партньорските професионални гимназии

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание