Енергия за бъдещето

„Дай на гладния риба и ще го нахраниш за един ден. Научи го да лови риба и ще го нахраниш за цял живот“. Лао Дзъ.

Като една от най-големите социално отговорни компании в България,  групата ЧЕЗ в България партнира с образователните институции и развива младите таланти над 10 години. Нашите усилия да подготвяме млади специалисти, да ги мотивираме са насочени да оставате и да се развивате България. Затова ние помагаме и работим за адаптиране на продукта на образованието съобразно с нуждите на енергийния бизнес. Това е наше призвание.

И уверяваме ви – не смятаме да спираме дотук!

Енергия за бъдещето

Стани стипендиант на ЧЕЗ

Дуално образование

Класни
стаи

Стажантска програма

ЧЕЗ Академия

Седмица на възможностите

Енергия за бъдещето

Кръгла маса с учители и директори

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание