Енергия за бъдещето

Дуално образование

ЧЕЗ беше сред първите шест работодатели, които се включиха в проекта ДОМИНО за насърчаване на дуалното обучение по електротехника в България. През 2019 г. ЧЕЗ получи отличие в рамките на проекта ДОМИНО за това, че предоставя най-добри социални придобивки на учениците в дуална форма на обучение по електротехника в България. Първите випускници, записали се да се обучават в дуална форма, завършиха средното си образование през 2020 г. Анкета, проведена сред тях и техните ментори, показа изцяло позитивна нагласа към дуалното обучение в ЧЕЗ, като а 85% от анкетираните ученици заявиха, че искат да останат на работа в ЧЕЗ.

През 2020 г. в ЧЕЗ Разпределение бяха назначени 21 ученици от 11-ти и 12  клас, които се обучават по дуалната форма в професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров“ в София и Професионалната гимназия по механо-електротехника в град Плевен.  През учебната 2020/2021 г. ще бъдат назначени и ученици от 11-ти клас от ПГМЕ„Никола Й. Вапцаров“ в София и професионална гимназия „Мария Кюри“, гр. Перник.

Дуалното обучение се наложи като една от най-успешните форми на професионалното образование заради многобройните си ползи за  учениците, работодателите и обществото. При тази форма младите хора получават възнаграждение още докато учат. Дуалното обучение спомага за изграждането на трудови навици, да натрупат адекватни знания и умения и да получат реална представа за бизнеса и екипите, което позволява те да бъдат включени незабавно в работния процес. Младежите вече са запознати с професията и са спокойни, че имат осигурена работа, след като завършат образованието си.

Тази форма на обучение осигурява на работодателите добре подготвени кадри – обучени, мотивирани и ангажирани, осигуряват професионална приемственост в професията и им позволява да участват в разработване на учебните програми в средното образование, така че те да отговарят на изискванията на бизнеса.

Ползите от дуалното обучение за обществото е, че намалява младежката безработица, популяризира  професионалното образование сред младите хора, помага за изграждането на личности, които да останат и да се развиват в България, решават се в дългосрочен план демографските проблеми на обществото.

Динамиката на бизнеса и бързо променящата се среда през последните години показват,  че с многобройните си ползи дуалното обучение е най-добрият начин за наемане на правилните хора  развитието и задържането им  в компанията.

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание