Енергия за бъдещето

Стани стипендиант на ЧЕЗ

Posted Posted in newsletter

Стани стипендиант на ЧЕЗ Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е една от най-ранните и успешни инициативи на ЧЕЗ за насърчаване на професионалното образование в България. Той стартира през 2012 г. и е част от графика на Министерството на образованието и науката за националните състезания по професии. Целта му е да намери, подкрепи и мотивира талантливите […]

Енергия за бъдещето

Дуално образование

Posted Posted in newsletter

Дуално образование ЧЕЗ беше сред първите шест работодатели, които се включиха в проекта ДОМИНО за насърчаване на дуалното обучение по електротехника в България. През 2019 г. ЧЕЗ получи отличие в рамките на проекта ДОМИНО за това, че предоставя най-добри социални придобивки на учениците в дуална форма на обучение по електротехника в България. Първите випускници, записали […]

Енергия за бъдещето

Стажантска програма

Posted Posted in newsletter

Стажантска програма Платените летни стажове са една от първите инициативи на ЧЕЗ в подкрепа на професионалното образование и създаването на подготвени и мотивирани хора, които да намерят професионалната си реализация в българската електроенергетика. Откакто бе създадена през 2008 г., през стажантската програма на ЧЕЗ преминаха почти 900 участници, а над 200 намериха професионалната си реализация […]

Енергия за бъдещето

ЧЕЗ Академия

Posted Posted in newsletter

ЧЕЗ Академия ЧЕЗ Академия стартира през 2015 г.,  когато в нея се включиха над 30 студенти. До 2020 г. през програмата са преминали 75 студенти. Целта на инициативата е да спомага за развитие на творческия си потенциал на студентите, които се обучават във висши учебни заведения с електротехнически профил и да придобият увереност за правилния […]

Енергия за бъдещето

Седмица на възможностите

Posted Posted in newsletter

Седмица на възможностите В рамките на Седмицата на възможностите всяка година младежи от партньорските професионални гимназии и висши учебни заведения имат възможност да се запознаят със спецификите на работа в сектор „енергетика“ и да получат ценни съвети от нашите експерти. Седмица на възможностите се провежда в сътрудничество с партньорските гимназии и университети. През този период […]

Енергия за бъдещето

Енергия за бъдещето

Posted Posted in newsletter

Енергия за бъдещето През 2020 г. ЧЕЗ създаде „Енергия за бъдещето“ – нов сайт с информационен бюлетин за професионалното образование в областта на електроенергетиката: energyforthefuture.cez.bg. В сайта може да се намери информация за проектите на ЧЕЗ, актуални новини от компаниите на Групата, от сферата на професионалното образование и енергийния сектор. Младежите могат да се запознаят […]

Енергия за бъдещето

Кръгла маса с учители и директори

Posted Posted in newsletter

Кръгла маса с учители и директори Кръглата маса с учители и директори е сравнително нова инициатива на ЧЕЗ, която стартира през 2017 година. Целта е всяка учебна година да бъдат обсъждани основните теми на сътрудничество, учебните програми, както и да се обмени опит с партньорските професионални гимназии Най-новото от сектора и образователната сфера