Бюлетин декември 2020

Posted Posted in newsletter

Уважаеми партньори, Скъпи учители, ученици и съмишленици, Отмина една необикновена година. Година, която със сигурност всички ще запомним, всеки по свой начин. За ЧЕЗ тя беше важна, защото съвместните ни усилия за насърчаване на професионалното образование доведоха до създаването на един уникален сайт – „Енергия за бъдещето“ (https://energyforthefuture.cez.bg/), където споделяме успешни модели, практики и новини, […]

Енергия за бъдещето

ЧЕЗ Академия – шест години студентите трупат ценен опит в енергетиката

Posted Posted in newsletter

Шестото издание на ЧЕЗ Академия стартира през 2020 г. и ще приключи през 2021 г. Чрез тази инициатива ЧЕЗ се стреми да развива знанията и да привлича интереса на студентите от различни специалности към електроенергийния сектор. Целта е да  се създадат възможности за професионално насочване на студентите, което те да изпозлват за кариерното си ориентиране […]

Енергия за бъдещето

Стани стипендиант на ЧЕЗ

Posted Posted in newsletter

Стани стипендиант на ЧЕЗ Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ е една от най-ранните и успешни инициативи на ЧЕЗ за насърчаване на професионалното образование в България. Той стартира през 2012 г. и е част от графика на Министерството на образованието и науката за националните състезания по професии. Целта му е да намери, подкрепи и мотивира талантливите […]

Енергия за бъдещето

Дуално образование

Posted Posted in newsletter

Дуално образование ЧЕЗ беше сред първите шест работодатели, които се включиха в проекта ДОМИНО за насърчаване на дуалното обучение по електротехника в България. През 2019 г. ЧЕЗ получи отличие в рамките на проекта ДОМИНО за това, че предоставя най-добри социални придобивки на учениците в дуална форма на обучение по електротехника в България. Първите випускници, записали […]

Енергия за бъдещето

Стажантска програма

Posted Posted in newsletter

Стажантска програма Платените летни стажове са една от първите инициативи на ЧЕЗ в подкрепа на професионалното образование и създаването на подготвени и мотивирани хора, които да намерят професионалната си реализация в българската електроенергетика. Откакто бе създадена през 2008 г., през стажантската програма на ЧЕЗ преминаха почти 900 участници, а над 200 намериха професионалната си реализация […]

Енергия за бъдещето

ЧЕЗ Академия

Posted Posted in newsletter

ЧЕЗ Академия ЧЕЗ Академия стартира през 2015 г.,  когато в нея се включиха над 30 студенти. До 2020 г. през програмата са преминали 75 студенти. Целта на инициативата е да спомага за развитие на творческия си потенциал на студентите, които се обучават във висши учебни заведения с електротехнически профил и да придобият увереност за правилния […]

Енергия за бъдещето

Седмица на възможностите

Posted Posted in newsletter

Седмица на възможностите В рамките на Седмицата на възможностите всяка година младежи от партньорските професионални гимназии и висши учебни заведения имат възможност да се запознаят със спецификите на работа в сектор „енергетика“ и да получат ценни съвети от нашите експерти. Седмица на възможностите се провежда в сътрудничество с партньорските гимназии и университети. През този период […]

Енергия за бъдещето

Енергия за бъдещето

Posted Posted in newsletter

Енергия за бъдещето През 2020 г. ЧЕЗ създаде „Енергия за бъдещето“ – нов сайт с информационен бюлетин за професионалното образование в областта на електроенергетиката: energyforthefuture.cez.bg. В сайта може да се намери информация за проектите на ЧЕЗ, актуални новини от компаниите на Групата, от сферата на професионалното образование и енергийния сектор. Младежите могат да се запознаят […]

Енергия за бъдещето

Кръгла маса с учители и директори

Posted Posted in newsletter

Кръгла маса с учители и директори Кръглата маса с учители и директори е сравнително нова инициатива на ЧЕЗ, която стартира през 2017 година. Целта е всяка учебна година да бъдат обсъждани основните теми на сътрудничество, учебните програми, както и да се обмени опит с партньорските професионални гимназии Най-новото от сектора и образователната сфера