91 професионални гимназии ще получат спортни съоръжения със средства от ЕС

Posted Posted in Новини от МОН

Деветдесет и една държавни професионални гимназии ще получат спортно оборудване и обзавеждане на стойност над 2 млн. лв., за да оборудват физкултурни салони и фитнес площадки на открито. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Днес Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обществена поръчка, с която се търсят доставчици на два […]

Одобрени са 10 млн. лв. допълнително за модернизация на професионални гимназии

Posted Posted in Новини от МОН

Министерският съвет одобри допълнително 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. Средствата са необходими за плащания по седем договора за модернизиране на образователната инфраструктура на професионални гимназии, които се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. С безвъзмездната помощ се подобрява материално-техническата база на общо 103 […]

МОН предлага за обсъждане списък на работодателите, които ще сключват договори за обучение на студенти

Posted Posted in Новини от МОН

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Списък на работодателите, които имат право да сключват договори за практическо обучение на студенти по съответната специалност за периода на обучението и за осигуряване на работно място след успешното им завършване, съгласно Закона за висшето образование през учебната 2021 – 2022 година.

Българското правителство отпусна 20 млн. лева за STEM центрове в училищата

Posted Posted in Новини от МОН

Със средствата ще се изграждат и оборудват модерни центрове в училищата, които развиват иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката.

Енергия за бъдещето

Правителството отпусна 3 078 238 лева за изпълнение на дейности по 9 национални програми за развитие на образованието

Posted Posted in Новини от МОН

Правителството отпусна 3 078 23 8 лева за осигуряване на дейностите по 9 национални програми, свързани с развитие на образованието. С тях ще се финансира модернизиране на професионалното образование чрез обновяване на материалната среда, създаване на учебни програми и планове, както и на помагала. Ще се подкрепи и обмена на иновации между училищата, обучението на […]

Енергия за бъдещето

Заместник-министър Таня Михайлова: МОН ще продължи да насърчава качественото и модерно професионално образование

Posted Posted in Новини от МОН

В изпълнение на управленската си програма българското правителство показа, че професионалното образование е приоритет, заяви заместник-министърът на образованието. Този вид обучение дава своя съществен принос за развитието на уменията на 21 век, които ще са основата на реализацията в бъдеще.

Енергия за бъдещето

Три професионални гимназии в Плевен ще бъдат обновени по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Posted Posted in Новини от МОН

Три професионални гимназии в Плевен ще бъдат цялостно обновени след като Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Договорът е на стойност 2 346 624,60 лв. и е сключен в изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на […]

Енергия за бъдещето

България се включи с над 750 инициативи в европейската седмица на професионалните умения

Posted Posted in Новини от МОН

С над 750 инициативи, основно в електронна среда, България се включи в Европейската седмица на професионалните умения, която се проведе от 9 до 13 ноември. Разнообразните събития бяха организирани от 255 професионални гимназии, 65 средни училища с професионални паралелки, 14 обединени училища, два центъра за специални образователни потребности, едно възпитателно училище и над 420 фирми […]