91 професионални гимназии ще получат спортни съоръжения със средства от ЕС

Posted Posted in Новини от МОН

Деветдесет и една държавни професионални гимназии ще получат спортно оборудване и обзавеждане на стойност над 2 млн. лв., за да оборудват физкултурни салони и фитнес площадки на открито. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Днес Министерството на образованието и науката (МОН) обяви обществена поръчка, с която се търсят доставчици на два […]

В класната стая на ЧЕЗ

Posted Posted in newsletter

ЧЕЗ стартира инициатива, чиято цел е да създаде мотивираща среда в часовете по електротехника и да запали у новите ученици интерес към специалността. Компанията ще реновира и оборудва кабинети по електротехника в партньорските гимназии на ЧЕЗ на територията на Западна България. Първият такъв кабинет се намира в Професионална гимназия по техника и строителство „Архитект Йордан Миланов“ в гр. Перник:

35 стажанти в ЧЕЗ правиха макет на подстанция

Posted Posted in Новото в ЧЕЗ

В продължение на три месеца през лятото те станаха част от екипите на ЧЕЗ в различни направления и се докоснаха до духа на екипната работа. Една трета от тях продължиха кариерния си път в компаниите на ЧЕЗ в България.

Дуалната форма е най-успешната формула за професионално обучение

Posted Posted in Новото в ЧЕЗ

Ученици от XI и XII клас в ПГТС „Архитект Йордан Миланов“ – гр. Перник и техен преподавател по електротехника споделят впечатления и очаквания от тази форма на обучение,

45 ученици от X и XI клас посетиха съоръжения на ЧЕЗ Разпределение

Posted Posted in Новото в ЧЕЗ

В рамките на две седмици 45 ученици от София, Дупница, Кнежа и Кюстендил проведоха учебно-производствени практики в ЧЕЗ при присъствено при пълно спазване на противоепидемичните мерки. Експерти от ЧЕЗ им дадоха полезни насоки как успешно да планират своята кариера и бъдещото си професионално развитие.