Професиии в сферата на „Проучване и предоставяне на мрежи“

За професията „проучвател“ разказва Антоанета Календерова, ръководител „Проучване и предоставяне на мрежи“ в ЧЕЗ Разпределение.

 

17 views