Професии в областта на „Обслужването на клиенти“

За професията „организатор работа с клиенти“ разказват Диана Мацанова от „ЧЕЗ България“ и Виктория Узунова от „ЧЕЗ Електро България“.

28 views