Професиите в областта на „Мерене и управление на данни“

За навлизането на новите технологии и дигитализацията в отчитането и анализа на данните разказва екип от дирекция „Мерене и управление на данни“ в „ЧЕЗ Разпределение България“.

55 views