Професии в сферата на „Прогнози и балансиращи групи“

За предизвикателството всеки ден да прогнозира какво количество електроенергия ще използват клиентите и за удовлетворението, когато прогнозите са точни, разказва Николай Гавазки от „ЧЕЗ Електро България“ АД.