Енергия за бъдещето

ЧЕЗ Академия

ЧЕЗ Академия стартира през 2015 г.,  когато в нея се включиха над 30 студенти. До 2020 г. през програмата са преминали 75 студенти.

Целта на инициативата е да спомага за развитие на творческия си потенциал на студентите, които се обучават във висши учебни заведения с електротехнически профил и да придобият увереност за правилния избор на професия. Срещите се провеждат регулярно в периода ноември-юни, в присъствена, както и в неприсъствена форма. Лектори от ЧЕЗ запознават младите специалисти с основните проекти, по които работят компаниите от групата на ЧЕЗ в България – ЕСКО проекти, дистанционно отчитане, Work Force, AGA.

Провеждат се и сесии за развитие на иновативното мислене, design thinking и творческите възможности на студентите. 100% от участниците продължават като стажанти в Стажантската програма на ЧЕЗ.

Повече информация за активността на ЧЕЗ Академия може да се намери на уебсайта: https://kadedrugade.com/bg/novini.

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание