Енергия за бъдещето

Професия „Инвеститорски контрол“

За отговорността да се отговори на нуждите на клиентите, да се изградят съоръжения за качествено и надеждно електрозахранване, както и за приликите между балета и електроенергетиката разказва Цветелина Широва, ръководител направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“ в „ЧЕЗ Разпределение България“

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание