Новото в ЧЕЗ

35 стажанти в ЧЕЗ правиха макет на подстанция

35 студенти от технически висши учебни заведения и випускници, завършили XII клас от професионални гимназии, се включиха в тринайсетото издание на Стажантската програма на ЧЕЗ. В продължение на три месеца през лятото те станаха част от екипите на ЧЕЗ в различни направления и се докоснаха до духа на екипната работа. Една трета от тях продължиха кариерния си път в компаниите на ЧЕЗ в България.

За иновациите в сектор енергетика разказа един от най-опитните служители в ЧЕЗ Разпределение – инж. д-р Величко Атанасов.

Особен интерес предизвика тиймбилдингът, в който стажантите трябваше да изградят макет на подстанция с прилежащи съоръжения. С подкрепата и ценните съвети на наставниците от ЧЕЗ Разпределение стажантите научиха някои тънкости за подстанциите, които осигуряват електрозахранването на населените места и безопасното функциониране на електроразпределителната мрежа.

Допълнително стажантите имаха възможност да се включат в обучения за развитие на комуникативните и презентационни учения и работа в екип.

Стажовете се проведоха в дирекциите „Експлоатация и поддържане“, „Мерене и управление на данни“, „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, както и в отделите „Нетехнически загуби“, „Управление на качеството“. През лятото стажантите ни работиха и усвояваха нови знания от нашите опитни колеги в София, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Дупница.