Новото в ЧЕЗ

Дуалната форма е най-успешната формула за професионално обучение

По време на откриването на първия кабинет по електротехника, оборудван от ЧЕЗ, разговаряхме с ученик от 11 клас, който сега се включва в дуално обучение по електротехника, един ученик от 12 клас, който предстои да завърши обучението си по тази и преподавател по електротехника и електроника в ПГТС „Архитект Йордан Миланов“ – гр.  Перник. Те споделиха своите впечатления и очаквания от дуалното обучение:

Йоан Димитров, 11 клас:

Какво те доведе в тази гимназия?

Когато кандидатствах в 7 клас, разбрах, че тук предлагат обучение по специалност Електрически инсталации. Още от малък имам интерес да се занимавам с електрически ток – интересуват ме системи, инсталации. Когато вкъщи правихме ремонт, с баща ми заедно изградихме електрическата инсталация и беше много интересно.

Мисля, че специалността е много перспективна и лесно ще мога да си намеря работа.

Сега сключваш договор за дуално обучение. Защо избра тази форма? Какво те привлече в нея?

Очаквам да се срещна със специалисти с богат опит. Сигурен съм, че ще науча много нови и полезни неща от практиката, които вероятно няма как да научи човек в училище. Очаквам да опозная професията отблизо и да взема решение за своето бъдеще.

А как виждаш бъдещето си?

Засега планирам да продължа образованието си по електротехника и във висше учебно заведение. Възможно е да пожелая да уча и в чужбина. Още не съм решил. Имам две години, за да избера бъдещия си път.

Михаил Павлов, 12 клас:

Как се зариби по електротехниката?

От малък имам интерес към електрически вериги и електроника. Затова записах и специалност Електрически инсталации в училището. Всъщност голямата ми страст са машините и инженерството.

Доволен ли се от дуалната форма? Какво ти даде тя повече от традиционното обучение?

Определено е доста по-интересно и със сигурност по-полезно е. Научаваш неща, които не можеш да видиш в училище. Учебният материал се усвоя по-добре и в училище е по-лесно. Смятам, че това беше добър избор.

Какви са плановете ти за бъдещето?

Ще уча в университет, най-вероятно в Техническия. Но няма да е по специалност електротехника, а машинно инженерство. Тя ми е повече на сърце. По-нататък планирам да започна собствен бизнес. Оставам в България. Искам да се развивам и реализирам в родината си.

Инж. Мариела Велинова, преподавател:

Вие сте един от двигателите на партньорството между ПГТС и ЧЕЗ. Как започна всичко?

Сътрудничеството ми с ЧЕЗ започна през 2012 г. във връзка с една производствена практика в 11 клас. Написах писмо до централата на ЧЕЗ в София. Честно казано не очаквах отговор. Смятах, че писмото ми ще потъне в някое бюро.. Но останах безкрайно доволна и приятно изненадана, когато ми отговориха. Така започна едно дългогодишно и ползотворно сътрудничество – в производствените практики, в състезанието „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, където редовно участват наши ученици, впоследствие в дуалното обучение, а съвсем отскоро и с първия кабинет, оборудван и реновиран от ЧЕЗ.

Как се отрази пандемията върху процеса на преподаване в професионалните гимназии?

Отново мога да изкажа благодарност към ЧЕЗ, че не прекъснаха обучението, а преминаха в дистанционна форма. Теорията може да се преподава от разстояние, но практиката няма как.

По принцип учениците ходят с желание на стажовете, но когато с цел тяхната безопасност и здраве, се наложи да преустановят присъствените обучения, ЧЕЗ беше единственият наш партньор, който пое ангажимента да продължи практиките, макар и дистанционно. Смятам, че дори и дистанционните демонстрации бяха полезни за учениците. Беше им интересно.

Има ли интерес към дуалното обучение по другите специалности в гимназията?

Предстои да направим дуално обучение по специалността Строителство и архитектура. Строителните фирми също проявяват интерес към обучението в гимназията, но засега най-добре сме развили сътрудничеството си с ЧЕЗ в дуалната форма на обучение.

А има ли интерес сред учениците към специалността електротехника?

По принцип има. Особеното е, че учениците кандидатстват за специалността Електрически инсталации в 8 клас, когато все още не са се ориентирали напълно с какво биха искали да се занимават. Определено обаче дуалната форма на обучение е атрактивна. По-малките питат с нетърпение дали и те ще могат да се включат. Блазни ги сигурността при започването на работа след края на учебния процес, отговорността, която им се делегира да работят в реална среда и разбира се, възнаграждението, което получават за труда си, още докато учат.

Надявам се повече фирми да се включат, така че да се осигури непрекъснатост на паралелките с дуално обучение в годините, за да може децата да се обучават в реална работна среда. За мен това е най-успешната форма. Ние както и да се стараем да обогатяваме материалната база, както и фирмите да ни съдействат, най-доброто е обучението в практиката.