Енергия за бъдещето

Ръководител направление „Прогнози и балансиращи групи“

За предизвикателството всеки ден да прогнозира какво количество електроенергия ще използват клиентите и за удовлетворението, когато прогнозите са точни, разказва Николай Гавазки от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание