Новото в ЧЕЗ

Завърши пилотното издание на инициативата „Кариера за бъдещето“ за деца от 4 до 6 клас

Инициативата „Кариера за бъдещето“ за деца от 4 до 6 класстартира, така да се каже „на терен“, след повече от година отлагане заради пандемията. Пилотното издание се проведе в базата на Българския червен кръст в с. Лозен, като в него с ентусиазъм се включиха деца на служители на ЧЕЗ на възраст 10-12 г. Събитието се състоя в рамките на два дни в началото на месец юли, съобразно програмата на проекта. Посредством дискусии, работа по групи, индивидуална работа и забавни игри децата получиха детайлна информация за желаните  професии и какво трябва да направят за да имат мечтаната кариера в бъдеще.

Обучението няма за цел да даде готови решения на децата, а да обобщи, промени и усъвършенства техния собствен опит и да ги научи да вземат информирани решения с помощта на своите родители, учители, съученици и приятели.