Новото в ЧЕЗ

ЧЕЗ Трейд проведе ден на отворените врати в Стопанския факултет към СУ

ЧЕЗ Трейд България ЕАД организира на 23 април онлайн Ден на отворените врати в Стопанския факултет на Софийския университет. Студентите бяха запознати с основната дейност на компанията и с най-иновативните направления в нея като ЕСКО проектите и услугите, които се предлагат на клиенти за повишаване на енергийната им ефективност. Специално внимание беше отделено на многобройните вътрешни инициативи за подкрепа и грижата за служителите, както и на дейностите, които помагат да се изгради успешен и мотивиран екип.

Представители на ЧЕЗ Трейд запознаха участниците в събитието и с конкурса „Анализирай с енергия“, който е предназначен за студенти със стратегическо мислене, които обичат динамиката и предизвикателствата в работата. Победителите ще имат лятна практика в компанията, което ще им позволи да се докоснат до богатия опит на компанията като водещ доставчик на свободния пазар в България и един от първите участници на Българската енергийна независима борса (БНЕБ). Желаещите ще получат реални знания за борсовата търговия с електрическа енергия в България и Европа, за регулациите, както и за спецификата на финансовите и физически сделки в ютилити сектора.

ЧЕЗ Трейд България е 100% дъщерно дружество на CEZ a.s., която е част от 10-те най-големи интегрирани енергийни компании в Европа. Повече информация за богатото портфолио от дейности на ЧЕЗ Трейд България може да се намери на адрес: ЧЕЗ Трейд България | Свободен енергиен пазар (cez-trade.bg)