Новото в ЧЕЗ

ЧЕЗ взе участие във форум „Кариери и студенти“ 2021, организиран от Нов български университет

На 14.04.2021 г. представители на ЧЕЗ взеха участие във форум „Кариери и студенти“ 2021, организиран от Нов български университет. Експерти от ЧЕЗ България, ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Трейд разказаха за работата си в компаниите. На организираните виртуални срещи със студенти от университета те обсъдиха важни теми каквито са изборът на професия, кариерното развитие възможностите за стажове и реализация в ЧЕЗ.

Екипът на ЧЕЗ благодари за предоставената възможност за среща с мотивирани млади хора под формата на алтернативен и ефективен подход за комуникация в динамичното ни ежедневие.