Новини от МОН

Министър Вълчев предлага проект за Националната програма „Дигитална квалификация“

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага в доклад до Министерския съвет /МС/ проект на постановление за приемането на Националната програма „Дигитална квалификация”, предадае БТА. Това е посочено в проекта, публикуван за обществено обсъждане на 18.01.2021 г., допълва информационният портал 3e-news.net.

Националната програма „Дигитална квалификация“ отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряването на високо качество на подготовката на ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на образованието, пояснява министър Вълчев.

Програмата е насочена към преподаватели от държавните висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, към учители от системата на средното образование, както и към представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителската и преподавателската дейност. Това ще подпомогне обезпечаването на системата с кадри, притежаващи високо ниво на дигитална компетентност с нагласи за усъвършенстването им през целия професионален живот. По този начин ще се допринесе и за засилването на връзката между образованието, научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието, включително и с тези на европейско ниво, в областта на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

За постигане целите на националната програма ще се организират квалификационни обучения на учителите, преподавателите и на представителите на бизнеса, разпределени по групи. За подобряване на екипните взаимодействия между преподавателите ще има квалификационни обучения в контекста на компетентностния подход. Приоритетна група са настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и модули, свързани с работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителската и преподавателската дейност.

Източник: 3e-news