newsletter

ЧЕЗ Академия – шест години студентите трупат ценен опит в енергетиката

Енергия за бъдещето

Шестото издание на ЧЕЗ Академия стартира през 2020 г. и ще приключи през 2021 г. Чрез тази инициатива ЧЕЗ се стреми да развива знанията и да привлича интереса на студентите от различни специалности към електроенергийния сектор. Целта е да  се създадат възможности за професионално насочване на студентите, което те да изпозлват за кариерното си ориентиране и професионално развитие в България.

Шестото издание на ЧЕЗ Академия е изцяло виртуално. Продължаваме с представяне многообразието на дейностите и професионални умения, които са необходими на служителите в дружествата от групата ЧЕЗ, като споделяме и за иновативните проекти и дигитализацията в мрежата.

Нашата програма 2020/2021 в осем модула:

След края на поредното издание на ЧЕЗ Академия най-активните участници ще получат възможността да участват в традиционните летни стажове в компаниите от Групата на ЧЕЗ в България.

Досега стажантите в ЧЕЗ, които са преминали през ЧЕЗ Академия, са били 81, като 23 от тях са останали на постоянна работа в ЧЕЗ. От 5 успешни завършили издания в 5 поредни години са взели участие общо 115 студенти.

Станете част от шестото издание на ЧЕЗ Академия, като се запишете: careers@cez.bg.