Енергия за бъдещето

За стажа си разказва: Ваньо Николов, студент по електротехника в Технически университет – София, стажант в „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД

Няколко думи за мен:

Казвам се Ваньо Николов и съм от гр. Видин. Завърших средното си образование със специалност компютърна техника и технологии в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин. В момента живея в гр. София и съм студент четвърти курс в Технически университет – София, специалност „Електротехника“.

Как се озовах в ЧЕЗ ЕСКО:

Като студент участвах в петото издание на ЧЕЗ Академия през 2019/2020 г., където ни запознаха с различните дейности и професии в компаниите от Групата ЧЕЗ в България. На една от презентациите ни представиха дейността на новосформираната компания на ЧЕЗ – ЧЕЗ ЕСКО. Точно тя ме заинтригува, тъй като моите интереси са също в областта на възобновяемите енергийни източници и търсенето на енергийно ефективни решения.

Аз бях първият стажант в „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД през лятото на 2020 г. Това е компания, чиято цел е внедряване на ефективни решения и повишаване на енергийната ефективност за бизнеса.
По време на стажа се запознах с основните дейности, извършвани в компанията – цялостно управление на енергийно ефективни проекти за малкия и среден бизнес, анализиране на индивидуалните потребности и предлагане на възможности за оптимизиране на потреблението на енергия чрез внедряване на модерни решения като използване на индустриални системи, проекти в областта на осветлението, отоплението, вентилацията и климатизацията, както и изграждането на фотоволтаични системи.

Какво ми харесва в компанията:

Харесваше ми, че участвах в изготвяне на документи по проекти, договори, бизнес предложения и други. Екипът беше много позитивен и винаги отговаряха подробно на моите въпроси, така че да ми помогнат да науча повече неща за този бизнес и за енергийната ефективност въобще. Работният процес беше интересен и динамичен и допринесе много за надграждане на уменията ми, както професионални, така и комуникационни. Работех с професионалисти, на които мога само да се възхищавам.

Участвах в процеса по реализацията на проекта по изграждане на една от най-големите до този момент покривни фотоволтаични системи в България, която ЧЕЗ ЕСКО проектира и изгради. Фотоволтаичната система е с обща инсталирана мощност от 750 kWp. и и ще оптимизира потреблението на електроенергия на клиента с около 900 000 кWh на година, намалявайки съществено енергийните разходи на компанията.

По време на стажа си в „ЧЕЗ ЕСКО България“ имах възможността да участвам в бизнес срещи с бъдещи или настоящи клиенти, както и да посещавам на място обекти при реализирането на проектите. Благодаря на всички специалисти за отделеното време, с което помогнаха за моето развитие. Този опит е безценен за мен.

Моето бъдеще:

В момента завършвам бакалавърска степен. Планирам да запиша магистратура по специалност „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“.

Вижданията ми за професията:

Все още не съм избрал точна професия, но съм се насочил към възобновяемите източници на енергия, както и енергийната ефективност. Тази тема е актуална и интересна, тъй като познатите ни ресурси намаляват, а и вредят на околната среда. Затова трябва да се търсят устойчиви алтернативи и възобновяемите енергийни източници са част от тази алтернатива.

Моят съвет към връстниците ми:

Съветът ми е винаги да търсят допълнителни възможности за набавяне на нови знания, защото работата в реална среда е много важна за развитието ни. В Техническия университет редовно се организират „Дни на кариерата“, където много компании представят различни професии. Това е добра възможност младежите да научат повече за участващите компании, както и за намирането на подходяща и близка до интересите на студента, стаж или работа.

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание