Образование

Проведе се онлайн обучение на тема „Технически мерки за безопасност при работа за ученици в дуална форма“

Енергия за бъдещето

Проведе се поредното онлайн обучение на тема „Технически мерки за безопасност при работа“, предназначено за ученици от 11 и 12 клас, дуална форма на обучение, от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ, в градовете София, Перник и Плевен. Водещ на обучението беше гл. инж. д-р Величко Атанасов, който представи в няколко части и темата за електроенергийната система на България. В тази част се наблегна на организационните марки за безопасност и електрозащитните средства, които се използват при работа по електрическите мрежи. Взеха участие общо 23 ученици, като се включиха заедно с техните преподавателите. Участниците изразиха благодарност, че имат възможността да се възползват от полезните обучения като форма на предаване на полезен професионален опит, въпреки невъзможността учениците да провеждат присъствено учебните си практики.