Новини

АББ България и AI University Lab стартират платформа за обучение по роботика и електрическа мобилност

AI University Lab и АББ разработиха иновативна програма за обучение и преквалификация по роботика и зарядна инфраструктура за електрически превозни средства.

Новата програма, подкрепена от Министерството на образованието и науката, се фокусира върху предоставянето на нови квалификации за работещи хора или наскоро завършили студенти. Тя е предназначена за насърчаване на знания и умения сред учениците от гимназията и университета, както и за подпомагане на работещите в сектора на роботиката и електрическата мобилност, които искат да развият и подобрят квалификацията си.

Отделните модули на програмата включват широк спектър от теми за инсталиране, поддръжка и програмиране на зарядните станции Terra AC и DC Wallbox, както и за роботи IRB120, 1100, 1300, 14000 и 14050. Програмата също така предоставя на студентите важни умения за управление на проекти за инсталиране на такова оборудване и свързаните с него маркетинг и продажби.

Всички курсове първоначално ще се провеждат онлайн в динамична виртуална среда, а впоследствие се цели да се организира присъствено обучение в учебната лаборатория на AI University. Всички обучавани получават сертификат, удостоверяващ преминатото обучение в края на програмата, описващ придобитите квалификации.

Лекциите ще бъдат водени от експерти от АББ и AI University, които ще споделят знания и опит, а записи от курсовете и лекциите ще бъдат достъпни за изтегляне чрез онлайн платформата за обучение от първото тримесечие на 2021 година.

На среща, проведена между AI University, АББ и Заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева беше обсъдено, че съвместните действия трябва да се съсредоточат върху създаването на специализирани програми за обучение за прилагане на класически и колаборативни роботи в индустрията и здравеопазването; инфраструктура за дигитализация и зареждане за електрически превозни средства, заедно с бъдещи програми, които могат да подпомогнат растежа и бъдещото развитие на българските предприятия и инфраструктура.

Карина Ангелиева, Заместник-министър на образованието и науката, заяви: „Сега повече от всякога е необходимо да се създадат ефективни точки за контакт – като тази лаборатория за обучение – между бизнеса и академичните среди. Отсега нататък изследванията, свързани със здравето и качеството на живот, ще надделеят в науката и ще създадат специфични изисквания за роботиката“.

AI University Lab и АББ работят заедно повече от година, за да разработят оптимално решение за прилагане на колаборативни роботи YuMi в клинични лаборатории и в сегменти на крайни потребители, като например в аптеки и магазини. Двете компании развиват и съвместни проекти в областта на инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства, производството на „зелен“ водород и хибридни енергийни системи, спомагащи за напредъка в бъдещето на мобилността.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex)e водеща световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще. Свързвайки софтуер с портфолиото си от решения в областите на електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика, автоматизация и задвижвания, АББ надскача границите на технологиите, за да повиши производителността до нови нива. С доказана история на постижения от над 130 години, успехът на АББ е воден от 110 000 талантливи служители в над 100 държави. 

AI University Lab е лаборатория за изкуствен интелект, създадена през 2018 г. като публично-частно партньорство между Висшето училище по телекомуникации и пощи, София (www.utp.bg) и Alliance Medica Capital Ltd. (www.alliance-medica.net). Компанията се занимава с разработване на иновативни решения и продукти, използващи изкуствен интелект, изследване на решения в роботиката в сътрудничество с водещи международни компании в тази област и обучение на студенти от ВУТП и други български университети в лабораторията по разработени приложения и решения.

Източник: 3е-news.net