Образование

Втори гимназист получава социална стипендия от ЧЕЗ

Енергия за бъдещето

Помощта се предоставя на сираци или полусираци по програмата „Нашето бъдеще“ на фондация „Сирак“

ЧЕЗ се включи като дарител за втора поредна година в програмата „Нашето бъдеще“ на фондация „Сирак“. Дружеството предоставя едногодишни стипендии на сираци и полусираци от професионални гимназии с технически профил на територията на Западна България. Новият стипендиант на ЧЕЗ е ученик от 10-и клас на Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в гр. Самоков.

За стипендия на ЧЕЗ могат да кандидатстват ученици – сираци или полусираци, които се обучават редовно в професионалните гимназии в Западна България в направление „Електроенергетика“. Те трябва да имат общ успех от предходния срок, равен или по-висок от много добър 4,50. Подборът се извършва чрез оценка по документи от съвместна комисия между фондация „Сирак“ и ЧЕЗ. Стипендията е в размер на 1440 лв. за една календарна година. Социална стипендия продължава да получава и първият победител в конкурса, който сега е 12-и клас в професионалната гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров“ в София.

„Развитието на професионалното образование в България е център на политиката на ЧЕЗ за корпоративна социална отговорност. Подпомагайки инициативата на нашия партньор – фондация „Сирак“, ние не само развиваме стипендиантската си програма, но и продължаваме да помагаме на младите хора, избрали професията на енергетика, да осъществят своята реализация в България. Пожелавам на стипендиантите ни да продължават да бъдат мотивирани, да не спират да учат упорито, да бъдат устремени и да вярват във възможностите си. Да не се плашат от трудностите и да дават най-доброто от себе си и по време на обучението си, и по време на професионалното си развитие“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„За пореден път с тази стипендия, ние, заедно с ЧЕЗ, казваме на нашите деца, загубили родители, че техните усилия за постигане на добро професионално образование и реализация са със специално значение за нас и винаги могат да разчитат на нашата подкрепа в усилията си да преодоляват предизвикателствата“, каза Маргарита Матева–Йорданова, председател на фондация „Сирак“.

ЧЕЗ развива дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование в България. Част от тази политика е конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Той стартира през 2012 г. и е насочен към ученици от 12 клас на професионалните технически гимназии на територията на Западна България. Освен стипендия, победителите в конкурса получават и възможността да кандидатстват с оценката от изпита във висши учебни заведения с технически профил на територията на Западна България, както и да започнат своя професионален път в Групата ЧЕЗ в България. През 2018 г. Дружеството разшири конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, като включи в него и студенти от електротехнически специалности. Досега в състезанието са кандидатствали над 900 ученици и студенти, от които 66 са получили стипендии

Повече подробности за конкурса и правилата можете да намерите на сайта: www.stipendiant.com.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg