Бюлетин декември 2020

Posted Posted in newsletter

Уважаеми партньори, Скъпи учители, ученици и съмишленици, Отмина една необикновена година. Година, която със сигурност всички ще запомним, всеки по свой начин. За ЧЕЗ тя беше важна, защото съвместните ни усилия за насърчаване на професионалното образование доведоха до създаването на един уникален сайт – „Енергия за бъдещето“ (https://energyforthefuture.cez.bg/), където споделяме успешни модели, практики и новини, […]

Енергия за бъдещето

ЧЕЗ Академия – шест години студентите трупат ценен опит в енергетиката

Posted Posted in newsletter

Шестото издание на ЧЕЗ Академия стартира през 2020 г. и ще приключи през 2021 г. Чрез тази инициатива ЧЕЗ се стреми да развива знанията и да привлича интереса на студентите от различни специалности към електроенергийния сектор. Целта е да  се създадат възможности за професионално насочване на студентите, което те да изпозлват за кариерното си ориентиране […]

Енергия за бъдещето

Проведе се онлайн обучение на тема „Технически мерки за безопасност при работа за ученици в дуална форма“

Posted Posted in Образование

Проведе се поредното онлайн обучение на тема „Технически мерки за безопасност при работа“, предназначено за ученици от 11 и 12 клас, дуална форма на обучение, от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ, в градовете София, Перник и Плевен. Водещ на обучението беше гл. инж. д-р Величко Атанасов, който представи в няколко части и темата за електроенергийната […]

Енергия за бъдещето

Заместник-министър Таня Михайлова: МОН ще продължи да насърчава качественото и модерно професионално образование

Posted Posted in Новини от МОН

В изпълнение на управленската си програма българското правителство показа, че професионалното образование е приоритет, заяви заместник-министърът на образованието. Този вид обучение дава своя съществен принос за развитието на уменията на 21 век, които ще са основата на реализацията в бъдеще.

Енергия за бъдещето

Общини обсъждат потенциала на енергийните общности в България

Posted Posted in Новини

75 представители на български общини ще се обучават по въпросите на предстоящия енергиен преход и потенциала, който той дава за развитие на местните енергийни общности и развитието на публично-частни сътрудничества в областта на енергетиката.  На 26 ноември ще се проведе първото онлайн обучение на тема „Потенциалът на българските общини и независимите енергийни общности“. Организатори на […]

Енергия за бъдещето

Три професионални гимназии в Плевен ще бъдат обновени по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Posted Posted in Новини от МОН

Три професионални гимназии в Плевен ще бъдат цялостно обновени след като Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Договорът е на стойност 2 346 624,60 лв. и е сключен в изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на […]