Енергия за бъдещето

Техническият университет и ЧЕЗ задълбочават сътрудничеството си в подготовката на кадри

Posted Posted in Образование

Техническият университет–София и ЧЕЗ ще си сътрудничат в подготовката на кадри за българската енергетика и в популяризирането на сектора сред младите хора. С общи усилия те ще подпомагат професионалното образование в областта на електроенергетиката и ще работят за сближаване на образователната система и нуждите на реалния бизнес.