Новини

1300 кандидат-студенти положиха онлайн изпити чрез е-идентификация

За първи път в историята на българското образование български университет провежда онлайн изпити посредством мобилна облачна услуга за дигитална идентификация и автентикация директно през смартфон. В края на юни Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) проведе онлайн предварителни кандидатстудентски изпити с използване на разработеното в България мобилно приложение за отдалечена е-идентификация на българската компания Evrotrust Technologies.    

От възможността за онлайн изпит и дигиталната идентификация на Evrotrust са се възползвали общо 1300 кандидат-студенти в УНСС, сочат данните на университета. Преди началото на изпита УНСС проведе видео и аудио запис и проверка на помещението, в което се намира кандидат-студентът, както и видео и аудио запис на работната маса/бюро. По време на изпита беше направено непрекъснато разпознаване на образа на кандидата чрез сравнение със снимката му в регистъра на МВР и е анализиран звуковият фон на помещението, в което е проведен изпитът,  за да не се допусне преписване или подсказване. 

„Преди започване на изпита извършихме проверка на кандидат-студентите чрез автоматизирано разпознаване на лицата пред камерата на телефона през технология за 3D биометрия и документите им за самоличност в системата на МВР. Системата работи безпроблемно и дава гаранция на високо ниво за автентикация на кандидатите и на процеса на провеждане на изпита”, коментира проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС.    

“Evrotrust е инструмент за дигитализация на университетите. Проведените онлайн предварителни приемни изпити в УНСС показват, че мобилното ни приложение става все по-предпочитано от потребителите и младите хора. Извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка ускориха дигитализацията на държавата. УНСС даде пример на останалите висши училища като започна този процес преди няколко години и  интегрира приложението ни”, каза проф.д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.

Evrotrust е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Evrotrust разработи уникална, изцяло българска технология за отдалечена е-идентификация, квалифициран е-подпис и препоръчана е-поща от смарт устройства, която няма аналог в световен мащаб. 

Източник: 3e-news.net