Новото в ЧЕЗ

Първите ученици в дуална форма на обучение в ЧЕЗ се дипломираха успешно

Първите ученици в дуална форма на обучение в ЧЕЗ се дипломираха успешно | intranet

През учебната 2019/2020 14 ученици получиха своите дипломи по специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – дуална форма на обучение от професионалните гимназии, партньори на ЧЕЗ – ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. София, и ПГМЕТ – гр. Плевен.      

На 10 юли 2020 г. сe проведе онлайн среща с наставниците на завършилите ученици от 12 клас.  12 наши колеги и доказани специалисти от дирекциите „Мерене и упраение на данни“ и „Експлоатация и поддържане“ бяха поздравени от Петър Холаковски, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Г-н Холаковски благодари на колегите за тяхната работа с учениците и за положените грижи, като заяви, че ЧЕЗ ще разчита на тях за изграждането на успешни бъдещи специалисти.

На срещата бяха представени и обсъдени етапите на проект „Дуално обучение“, проучване на мотивацията на учениците, предизвикателствата, резултатите и бъдещото развитие на тази форма на обучение. Всеки от колегите ни сподели своите впечатления и опит и даде препоръки за бъдещото развитие и работа с учениците,

Благодарност към колегите изказаха също Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данни“ и Васил Василев, директор „Експлоатация и поддържане“. Г-жа Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“, също поздрави колегите ни и отбеляза, че проектът „Дуално обучение“ е една от образователните инициативи на ЧЕЗ в подкрепа на професионалното образование и създаването на подготвени и мотивирани хора, които да намерят професионалната си реализация в българската електроенергетика. Всички присъстващи единодушно заключиха, че това е пътят за успешно развитие и задържане на младите хора в България.