Новини от бъдещето

Електроенергетиката – поле за действие на четвъртата технологична революция

Енергия за бъдещето

Живеем в супер динамично време – светът и технологиите се променят пред очите ни. Ако само преди век информацията на човечеството се е удвоявала за 10 години, то сега това се случва на всеки две. А натрупването на тази информация води до поредици от технологични и социални промени, които стават все по-интензивни. И ако първата такава революция е продължила почти 50 години в края на 18-ти и началото на 19-ти век (появата на механизираното производство), то с времето те стават все по-чести и водят до все по-глобални социални промени.

Втората технологична революция човечеството преживява в края на 19-ти и началото на 20-ти век и това е т.н. индустриализация – появата на електричеството,  автомобила, телефона и пр.

Третата революция – комуникационната се състоя пред очите ни в края на 20-ти век – появата и развитието на персоналните компютри, интернет и мобилните мрежи.

И ето, още не приключили с предишната, вече навлизаме в следващата – енергийната. ( Даже някои вече подготвят и петата – тази на изкуствения интелект, но до тогава има време.)

Енергийната революция почти еднозначно е свързана с електро-енергетиката, защото това е единствения, познат днес начин, да получаваме и пренасяме екологична енергия. А това е изключително важно, защото алтернативата е да унищожим собствения си свят. Затова и бъдещето е на „чистата енергия“ която съвсем скоро ще захранва изцяло градовете и домовете ни, транспорта и индустрията. И можем само да бъдем горди, че ние с вас сме на гребена на тази революционна вълна.

Затова ние редовно ще се стараем да ви запознаваме с това, което се случва „на фронта“ на четвъртата технологична революция – новости, открития, тенденции и с хората, които правят всичко това.