Новото в ЧЕЗ

363 служители на ЧЕЗ преминаха електронни обучения за 2 дни

Енергия за бъдещето

Всяка трудност ражда възможност!

Следвайки стремежа си да бъдем полезни, в периода 04.05. до 07.05.2020 година, дирекция „Човешки ресурси“  регистрира  787 онлайн обучения на общо 363 служители на ЧЕЗ.

Обученията обхващат 17 различни теми, свързани с управлението на екип, мотивация на персонала, лидерство и емоционална интелигентност, бизнес етикет и комуникации и др.

Вярваме,  че всеки човек, уважаващ себе си, не спира да инвестира в собственото си развитие и в желанието си да придобие нови знания, умения и способности.

Благодарим на колегите за тяхната активност и им пожелаваме много забавни моменти!