Новото в ЧЕЗ

Участниците в ЧЕЗ Академия се запознаха с екипната работа при пандемия

Енергия за бъдещето

На 08.05.2020 г. се проведе онлайн Модул 6 от ЧЕЗ Академия 5. Темата беше „Работата на екипите в електроенергийната система по време на пандемия“ с водещ Величко Атанасов – ръководител на направление „Регион София област“ в дирекция „Експлоатация и поддържане“ на ЧЕЗ Разпределение. Темата е изключително важна, особено в специфичната ситуация, в която са засегнати всички сфери на ежедневието ни, а необходимостта от безпроблемно извършване на всички дейности, които ни засягат, е от голямо значение.  Независимо от извънредната обстановка в световен план, работата на специалистите, поддържащи електроенергийната система, не прекъсва, защото екипите са на терен денонощно при необходимост и във връзка с непредвидени аварийни ситуации. Говорихме за това какви са новите предизвикателства пред тях, как протича работното им ежедневие и защо не губят искрата ентусиазъм, с която продължават да работят.