Енергия за бъдещето

Релейчик

За професията разказва: Росен Атанасов Илиев, ръководител на сектор „Релейна защита и автоматика“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Професията релейчик на мнозина звучи непознато и дори непривлекателно, но всъщност тя предполага работа в динамична среда, свързана е с непрекъснато придобиване и усъвършенстване на знания. В никакъв случай не е скучна. Често пъти се озоваваме в ситуации, които изискват използване на различни методи и взимане на бързи решения. Професията е съпътствана с много рискове и изисква себеотдаване, работа в екип, голяма концентрация, отговорност и внимание към детайла. Сигурен съм, че това ще бъде една от професиите на бъдещето. В момента с много бързи темпове се внедряват цифрови устройства в енергетиката и в бъдеще ще са необходими кадри, които да имат нужната квалификация , за да могат да ги обслужват. Затова често се налага да посещаваме обучения, чрез които да се запознаваме с новостите в релейните защити.

Винаги съм смятал, че не аз избрах професията, а тя избра мен. Професията релейчик може да се оприличи с професията лекар, за да се добие по-добра представа за обхвата и мащаба на нашата дейност – релейчиците са лекарите на електроенергийната система.

Образование:

Родом съм от гр. Дупница. През 2006 г. завърших основното си образование в ОУ „Евлоги Георгиев“ в родния си град, след което продължих образованието си в професионална гимназия  „Акад. Сергей Павлович Корольов“, гр. Дупница. През 2015 г. придобих степен бакалавър в Технически университет- София със специалност „Електрически централи и подстанции“, а след две години станах магистър със специалност „Автоматизация на електроенергийните системи“. От 2017 г. се обучавам за докторска степен отново в Технически университет-София.

Как се озовах в ЧЕЗ:

За възможностите за работа в ЧЕЗ разбрах по време на ежегодните дни на кариерата, които се провеждат в Техническия университет. Кандидатствах за стаж по програма съвместно с Министерство на образованието и науката и представители на бизнеса (ЧЕЗ). Стажът ми продължи близо три месеца – до август 2015 г. С голямо удоволствие разбрах, че са ме одобрили за стаж в отдел „Диагностика и релейни защити и автоматика“.  След изтичане на стажантската програма ми бе предложено да проведа още един стаж за срок от два месеца, но този път в друго звено в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Приех предложението, а след като приключи и вторият стаж, дойде и предложение да остана на постоянна работа в компанията на длъжност релейчик. Вече се бях запалил по професията, бях я опознал отчасти и не се двоумих особено.

Моят път в ЧЕЗ:

Година по-късно бях преназначен на длъжност релейчик ръководител група. Всичко вървеше много добре, колегите бяха страхотни, приеха ме много бързо и ми помогнаха в моето развитие в професията като човек и млад специалист. Работата ми харесваше, защото всичко беше динамично – точно това, от което се нуждае един млад човек. Научавах все повече нови неща. И така се стигна до датата 01.07.2018 г. – тогава ми бе предложено да заема позицията ръководител на сектора, в който бях дошъл на стаж няколко години по-рано, а именно ръководител сектор „Релейни защити и автоматика“.

Моите задачи и отговорности в момента:

В момента работя заедно с още 10 колеги. Отговарям за електрическата част на всички енергийни обекти на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“АД . Поддържам вторичните схеми и вериги в 26 подстанции на територията на ЧЕЗ, както и вторични схеми и вериги в над 70 възлови станции. Правя диагностика на силови съоръжения (трансформатори, прекъсвачи, измервателни трансформатори, съоръжения, работещи с напрежение в диапазона от 0,4 kV до 110 kV). Занимавам се с лаборатория за изпитване на лични предпазни средства. Извършвам лабораторни измервания и диагностика на съоръжения на външни клиенти. Внедряваме нови цифрови контролери и релейни защити в електроенергийната система.

Моите успехи до момента:

Като свой голям успех отчитам завършването на висше образование и това, че много бързо успях да си намеря работа по специалността, която ми помага да се развивам в професията и, от която изпитвам удовлетворение.

Необходими умения и опит за моята професия:

На първо време релейчикът трябва да има задълбочени познания в областта на електротехниката. Трябва да познава релейните защити и противоаварийната автоматика. Необходими са познания и върху електрическите машини и апарати. Един професионалист трябва да познава нормативните документи, наредбите и правилниците и да може да управлява разпределителни уредби.

Работи се в екип. Никога не е скучно. Необходима е и сръчност, за да може работният процес да протича по-лесно и бързо. Понякога се надпреварваме с времето.

Но най-вече човек трябва да има желание да се усъвършенства и да усвоява новостите не само в енергетиката, но и в цифровите технологии. Само така ще бъде подготвен за професиите на бъдещето.

Какво ми доставя най-голямо удовлетворение:

Освен добре свършената работа, голямо удовлетворение намирам и в колегиалните взаимоотношения в колектива.  Всъщност нашата работа е екипна и екипът трябва да функционира като добре смазана машина, в противен случай отделният човек, колкото и голям професионалист да е, не може да постигне същият успех, както при колективната работа. В ЧЕЗ имаме отличен екип.

В личен план ми доставя удоволствие практикуването на най-различни спортове – най-вече мотоциклетните. Обичам предизвикателствата както в работата, така и в личния живот.

Какви са моите планове:

Искам да продължа да се развивам като професионалист и като човек. Смятам, че има още много какво да постигна, но съм поставил едно добро начало.

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание