Енергия за бъдещето

В Групата ЧЕЗ в България работят служители с различна професионална и образователна подготовка – експерти по електротехнически специалности, финанси, счетоводство, търговия, икономика, информационни технoлогии, административно обслужване и други. Всички те имат различни интереси, мечти и планове; притежават различни способности и опит. Екипната работа, професионализмът и сътрудничеството, превръщат отделните експерти в един успешен екип. В ЧЕЗ успехът се нуждае от упорита работа и непрекъснато развитие на професионалните умения.

Енергия за бъдещето

Ръководител направление „Прогнози и балансиращи групи“

За предизвикателството всеки ден да прогнозира какво количество електроенергия ще използват клиентите и за удовлетворението, когато прогнозите са точни, разказва Николай Гавазки от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Повече »

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание