Енергия за бъдещето

В Групата ЧЕЗ в България работят служители с различна професионална и образователна подготовка – експерти по електротехнически специалности, финанси, счетоводство, търговия, икономика, информационни технoлогии, административно обслужване и други. Всички те имат различни интереси, мечти и планове; притежават различни способности и опит. Екипната работа, професионализмът и сътрудничеството, превръщат отделните експерти в един успешен екип. В ЧЕЗ успехът се нуждае от упорита работа и непрекъснато развитие на професионалните умения.

Енергия за бъдещето
Енергия за бъдещето

Релейчик

За професията разказва: Росен Атанасов Илиев, Ръководител сектор „Релейна защита и автоматика“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Повече »
Енергия за бъдещето

Електромонтьор

За професията разказва: Лъчезар Борисов Борисов, Ръководител на оперативен център „Изток 1“, дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Повече »

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание
Търсенен в публикации
Търсене в страници