Енергия за бъдещето

В Групата ЧЕЗ в България работят служители с различна професионална и образователна подготовка – експерти по електротехнически специалности, финанси, счетоводство, търговия, икономика, информационни технoлогии, административно обслужване и други. Всички те имат различни интереси, мечти и планове; притежават различни способности и опит. Екипната работа, професионализмът и сътрудничеството, превръщат отделните експерти в един успешен екип. В ЧЕЗ успехът се нуждае от упорита работа и непрекъснато развитие на професионалните умения.

Енергия за бъдещето

Професия „Инвеститорски контрол“

За отговорността да се отговори на нуждите на клиентите, да се изградят съоръжения за качествено и надеждно електрозахранване, както и за приликите между балета и електроенергетиката разказва Цветелина Широва, ръководител направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“ в „ЧЕЗ Разпределение България“

Повече »

Ръководител направление „Прогнози и балансиращи групи“

За предизвикателството всеки ден да прогнозира какво количество електроенергия ще използват клиентите и за удовлетворението, когато прогнозите са точни, разказва Николай Гавазки от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Повече »

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание