Енергия за бъдещето
Може да изберете повече от една област.
Предоставените във формата за контакт лични данни ще бъдат обработвани с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и ще бъдат използвани за удостоверяване на Вашата самоличност и разглеждането на Вашето запитване. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на разглеждане на искането и в срок до 5 години от подаването на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започване на евентуални съдебни или административни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, за дружеството ЧЕЗ България ЕАД, което обработва Вашето запитване, за дружеството ЧЕЗ ИКТ България АД, което е оператор на информационните системи, както и за дружеството ЧЕЗ България ЕАД, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание