Енергия за бъдещето

CEZ Group е международен електроенергиен конгломерат, който развива дейност в редица европейски държави и Турция. Освен с производство и продажба на електроенергия, компанията се занимава още с телекомуникации, информатика, ядрени проучвания, проектиране, изграждане и поддръжка на електрически съоръжения, добив на суровини и изработване на вторични енергийни продукти. CEZ Group присъства на българския пазар от края на 2004 г., когато придобива 67% в трите електроразпределителни дружества в Западна България

Осъзнавайки необходимостта от качествено образование в такъв стратегически сектор, какъвто е енергетиката, Групата ЧЕЗ в България прилага дългосрочна политика за професионално и личностно развитие на младите специалисти. Целта е да им се осигури подходяща среда за развитие, за да постигнат удовлетворение от професионалната си реализация в България.

Енергия за бъдещето

Останете информирани

Енергия за бъдещето
Generic selectors
Само точни съвпадения
Търсене в заглавия
Търсене в съдържание